Kloakarbejde, Nedsivningsanlæg & TV-inspektion

Balle Entreprenørforretning ApS har autorisation som kloakmester, så vi kan renoverer dit gamle kloaknet eller lægge nyt. Vores speciale er nedsivningsanlæg. Ved rensning benytter vi højtryksspuling og slamsugning. Vi har de maskiner og redskaber, der skal til, både til små og store projekter.

Det vil til enhver tid være os en fornøjelse, at komme forbi til inspektion og beregning af tilbud.
Slamsuger